Back to top

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 65 Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 65 Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

International Bhiksuni Buddhist Congregation
TỊNH XÁ NGỌC HÒA

766 South 2nd Street, San Jose, CA 95112 * (408) 295-2436 & (408) 507-2363

THƯ MỜI

Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 65 Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử,

Chư Ni Tịnh Xá Ngọc Hòa, kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh, và kính mời quý Phật tử tham dự Lễ Tưởng Niệm lần thứ 65 ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng.

Buổi Lễ sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc 10:30 sáng ngày 3 tháng 3 năm 2019, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại khuôn viên Tịnh Xá Ngọc Hòa.

“Đạo Phật Khất Sĩ ra đời không phải là để tạo ra một Tông Phái mới, mà chỉ là sự tiếp nối của Phật, Tăng xưa.” Lời của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang trong Chơn Lý Đại Đồng.  Đạo Phật Khất Sĩ có mặt tại Miền Nam nước Việt Nam vào thâp niên năm 1940, do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang khai sáng và hướng dẫn.  Sau 9 năm hành đạo làm Phật sự, Đức Tổ Sư gặp nạn và vắng bóng kể từ mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Ngọ. 

Đệ tử chúng con mong bày tỏ lòng cung kính và tri ân khai sáng của Đức Tổ Sư, tổ chức Lễ Tưởng Niệm hàng năm, ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và hộ niệm cho chúng con. 

Kính mời quý Phật tử nhín thời gian về tham dự Lễ và trợ duyên cho quý Sư Cô làm tròn phận sự tri ân và báo ân dâng lên cúng dường Tam Bảo.  

Sự hiện diện của quý Ngài và quý Phật tử là tình thương và là sự trợ duyên cho chư Ni Tịnh Xá Ngọc Hòa trên con đường tu tập và phụng sự nhân sinh. Kính Nguyện Phật lực gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an.  Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc, tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật.

San Jose ngày 16 tháng 2 năm 2019

Trân Trọng Kính Mời,

Thích Nữ Tiến Liên

Ghi Chú: Khóa Tu Đại Bi, nhân mùa Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Quan Âm sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật 31 tháng 3 năm 2019. Khóa Tu sẽ được sư hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, vị giáo thọ lớn của Làng Mai. Kính mời quý Phật tử hoan hỷ ghi danh tham dự, để BTC tiếp đón được chu đáo. Hạn chót ghi danh là 29 tháng 3 năm 2019.