Back to top

Thông báo sinh hoạt online

Thông báo sinh hoạt online


Kính gởi quý phụ huynh đoàn sinh,
Do tình trạng dịch cúm Coronavirus, đơn vị Thiện Tâm vẫn tiếp tục TẠM NGƯNG SINH HOẠT cho đến khi có thông báo mới từ quận hạt Santa Clara. Đồng thời, Ban Huynh Trưởng đang cân nhắc về việc giảm tiền học phí và sẽ thông báo chi tiết hơn sau khi quay trở lại sinh hoạt.
Trong thời gian này, đơn vị sẽ bắt đầu sinh hoạt ONLINE qua phương tiện ZOOM. Chương trình sinh hoạt ONLINE sẽ chi tiết như sau:

 • Thời gian: Từ 2PM đến 4PM bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2020.
 • Nội dung: 2:00PM – 2:30PM:
  Niệm danh hiệu Bổn Sư
  Chào cờ sen trắng
  Câu chuyện đầu ngày
  2:30PM – 3:30PM: Sinh hoạt theo Ngành
  3:30PM – 4:00PM: Dây thân ái
 • Link sinh hoạt online: https://zoom.us/j/86199391030
 • Trang phục: Đồng phục Gia Đình Phật Tử (Uniform)

Xin phụ huynh động viên cũng như tạo cơ hội cho các em tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt ONLINE. Riêng các em Oanh Vũ, Ban Huynh Trưởng khuyến khích phụ huynh tham dự chung cùng với các em. Đơn vị sử dụng Zoom có tính năng mã hoá nên quý vị phụ huynh yên tâm.
Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì, xin liên lạc cho bác Gia Trưởng – Anh Hân (408-218- 0747) hoặc anh Liên Đoàn Trưởng – Anh Trường (408-386-4101). Ngoài ra, các anh/chị có thể email tại địa chỉ gdpt.thientam@gmail.com.
Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ đến quý vị cùng thân quyến luôn luôn an vui và hạnh phúc.

Xin quý vị Phụ huynh xem hướng dẫn sử dụng Zoom trong video dưới đây: