Back to top

Phân ưu: Huynh trưởng Tuệ Phương – Nguyễn Bá Chi

Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm (San Jose, California)
VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG VÀ TIẾC THƯƠNG khi nhận được tin báo:

Huynh Trưởng Cấp Tín
Tuệ Phương – Nguyễn Bá Chi

Cựu huynh trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm
Thành viên đoàn A Dật Đa
Thân phụ của huynh trưởng Cấp Tập Quảng Giới – Nguyễn Vũ Hoàng Cương (Đoàn trưởng Đoàn Thiếu Nam). Cũng là nhạc phụ của huynh trưởng Cấp Tập Nguyên Từ Phong – Bùi Phương Yên (Thư Ký).

Đã thuận thế vô thường vào lúc:
7h30 ngày 11/06/2020 tại Việt Nam
(Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý)
Hưởng Thọ 78 tuổi

Toàn thể Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Thiện Tâm nhất tâm cầu nguyện cho hương linh sớm được vãng sanh lạc quốc.
Thành thật chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT