Back to top

Đoàn Sinh GĐPT Thiện Tâm Mừng Ngày Phật Đản

Đoàn Sinh GĐPT Thiện Tâm Mừng Ngày Phật Đản

Trong khi sinh hoạt online tại nhà, các em Oanh Vũ và Thiếu của GĐPT Thiện Tâm đã cùng các anh chị Huynh Trưởng vẽ tranh, tô màu, và những món đồ thủ công để cúng dường lên ngày Phật Đản.