Back to top

Phân ưu: Huynh trưởng Tuệ Phương – Nguyễn Bá Chi

Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm (San Jose, California) VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG VÀ TIẾC THƯƠNG khi nhận được tin báo: Huynh Trưởng Cấp Tín Tuệ Phương – Nguyễn Bá Chi Cựu huynh trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm Thành viên đoàn A Dật Đa Thân phụ của huynh trưởng Cấp Tập Quảng Giới – Nguyễn Vũ…

Read More

Thông báo sinh hoạt online

Thông báo sinh hoạt online

Kính gởi quý phụ huynh đoàn sinh, Do tình trạng dịch cúm Coronavirus, đơn vị Thiện Tâm vẫn tiếp tục TẠM NGƯNG SINH HOẠT cho đến khi có thông báo mới từ quận hạt Santa Clara. Đồng thời, Ban Huynh Trưởng đang cân nhắc về việc giảm tiền học phí và sẽ thông báo chi…

Read More